REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Definicje

1.1. Sklep – Mistify.pl

1.2. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

1.3. Towar – Produkty, które są dostępne do zakupu w Sklepie.
1.4. Pośrednik – Bartłomiej Bazan, ul Poniatowskiego 12/93, Stalowa Wola 37-450 (www.Mistify.pl)
1.5. Sprzedawca- Bartłomiej Bazan, ul Poniatowskiego 12/93, Stalowa Wola 37-450 (www.Mistify.pl)

2. Warunki ogólne

2.1. Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

3. Składanie zamówienia

3.1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia zawierające informacje dotyczące zamówienia, ceny oraz dostawy.

4. Płatności

4.1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zakupy za pomocą przelewu na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.
4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest ceną brutto i obejmuje podatek VAT.

5. Dostawa

5.1. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy.

5.2. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności Towarów oraz wybranej formy dostawy.

6. Zwroty i reklamacje

6.1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

6.2. Reklamacje dotyczące wad Towarów należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie od 08.10.2023 i obowiązuje do momentu jego zmiany.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.